خبرها


بازدید مشاور محترم وزیر بهداشت ازبیمارستان ایران مهر
1397/02/24 09:22

دکتر امین لو مشاور محترم وزیر بهداشت و دبیر مجامع و هیئت امنای وزارت بهداشت بهمراه هیئت همراه و مدیر عامل مجمع خیرین سلامت استان و جمعی از مسئولین دانشگاه علوم پزشکی بیرجند از بیمارستان ایران مهر بازدید کردند.

 

ادامه مطلب

بیمارستان ایران مهر!!!
1397/02/23 09:59

بیمارستان ایران مهر (مخصوص بیماران عزیز سرطانی)

 

ادامه مطلب

بازدید خیر محترم از پروژه بهورزی خیابان نیلوفر
1397/02/22 13:00

خیر محترم پروژه بهورزی از روند احداث این پروژه بازدید کرد و

از چگونگی پیشرفت  روند کار مطلع گردید.

ادامه مطلب

برگزاری دومین همایش خیرین سلامت شهرستان سرایان
1397/02/18 11:37

برگزاری دومین همایش خیرین و یاوران سلامت شهرستان سرایان

در سالن همایش دانشکده کشاورزی شهرستان سرایان.

ادامه مطلب

کمک خیر به بیمارارن نیازمند بیمارستان ایران مهر
1397/01/18 09:55

خیر گرانقدر مبلغی را به

بیماران نیازمند بیمارستان ایران مهر

اهدا نمود.

ادامه مطلب

گالری

حساب کاربری

پروژه های انجام شده