خبرها


بازدید دکتر یاوری متخصص داخلی و فوق تخصص نفرولوژی از بیمارستان ایران مهر
1396/07/26 14:50

دکتر یاوری  متخصص داخلی و فوق تخصص نفرولوژی از آلمان  بهمراه مدیر عامل مجمع خیرین سلامت استان از

بیمارستان ایران مهر

بازدید کردند.

(بهمراه گزارش تصویری)

ادامه مطلب

برگزاری دومین جلسه کمیته تبلیغات مجمع خیرین سلامت استان
1396/07/23 11:18

دومین جلسه کمیته تبلیغات مجمع خیرین سلامت خراسان جنوبی تشکیل گردید.

به گزارش روابط عمومی مجمع خیرین سلامت استان...

ادامه مطلب

مشکلات خیرین سلامت تا اندازه توان دولت برطرف می‌شود
1396/07/15 10:12

مشکلات خیرین سلامت تا اندازه توان دولت برطرف می‌شود. 

ادامه مطلب

گزارش پیشرفت فیزیکی پروژه های شهرستان بیرجند وخوسف
1396/07/11 14:19

گزارش پیشرفت فیزیکی پروژه های شهرستان بیرجند وخوسف اعلام گردید.

به گزارش روابط عمومی مجمع خیرین سلامت خراسان جنوبی...

ادامه مطلب

گزارش پیشرفت فیزیکی پروژه های شهرستان قاینات و زیرکوه
1396/07/11 13:01

گزارش پیشرفت فیزیکی پروژه های شهرستان قاینات و زیرکوه اعلام گردید.

به گزارش روابط عمومی مجمع خیرین سلامت خراسان جنوبی...

ادامه مطلب

گالری

حساب کاربری

پروژه های انجام شده