مجمع خیّرین سلامت خراسان جنوبی

❀ بیاییم سلامتی را به یکدیگر هدیه کنیم ❀

خبر های آشنایی با مجمع

هیات امنا

هیات امنا

۱۳۹۴/۰۱/۳۰ ۱۴:۵۸

اسامی اعضاء هیات امنا مجمع خیرین سلامت خراسان جنوبی: دکتر رضایی بیرجندی، حسین کریم پور فرد، سید محمود حسینی، مجید رضا لطیفی، محّمد رضا حسین پور فرد، علیرضا جمیع، رضا علیزاده بیرجندی، دکتر ولی اللّه زراعتکار، حاج غلامحسین فرزین، حسین گلکاری، رحمت الله طیبی، غضنفر فروزانفر، حسین دهقانی، مهندس محّمد خوشنام، حسن زرین پناه، مرتضی یزدانشناس، غلامرضا خالقی، محمد صالحی، علی جعفری، محّمد امینی، غلامرضا رحیمی، سید حسین خیریه، محّمد علی تابعی، حسن خسروی، حسین صباغ، غلامرضا ساجد، ...

اسامی هیات مدیره

اسامی هیات مدیره

۱۳۹۴/۰۱/۳۰ ۱۴:۲۹

اسامی اعضاء هیات مدیره مجمع خیرین سلامت خراسان جنوبی: حسین کریم پور فرد، سید محمود حسینی، محمد صالحی، مرتضی یزدانشناس، حسن زرین پناه، محمد حسن شریف آزاد، محمد امینی، فاطمه حقیقی، مجیدرضا لطیفی، بازرسین دکتر محمود شکیبی، حجت الاسلام والمسلمین تابعی