مجمع خیّرین سلامت خراسان جنوبی

❀ بیاییم سلامتی را به یکدیگر هدیه کنیم ❀

گزارش تصویری از روند احداث رو به پایان پروژه نوغاب درمیان

  

  

خیرین سلامت
۱۳۹۶/۱۰/۰۳
۱۰:۲۳
موضوعات: خبرها