مجمع خیّرین سلامت خراسان جنوبی

❀ بیاییم سلامتی را به یکدیگر هدیه کنیم ❀

کمک خیر عشق آبادی شهرستان طبس

کمک یکصد میلیون ریالی یک خیر عشق آبادی شهرستان طبس برای تأمین تجهیزات آزمایشگاهی مرکز خدمات جامع سلامت عشق آباد طبس

به گزارش روابط عمومی مجمع خیرین سلامت استان؛ حکیمیان مدیر اجرایی مجمع خیرین شهرستان طبس با اعلام این خبر افزود: خیری که نخواسته نامش اعلام شود، اخیرأ برای خرید تجهیزات آزمایشگاهی مرکز خدمات جامع سلامت عشق آباد  یکصد میلیون ریال را به حساب مجمع خیرین سلامت شهرستان طبس واریز نموده است.
تاکنون جمعأ مبلغ 32 میلیون تومان برای این منظور توسط خیرین عشق آباد به حساب مجمع خیرین سلامت طبس واریز شده است که با خرید تجهیزات مزبور نیاز به مراجعه بیماران به طبس کمتر خو
اهد شد.

خیرین سلامت
۱۳۹۶/۱۱/۰۹
۱۱:۲۰
موضوعات: خبرها