مجمع خیّرین سلامت خراسان جنوبی

❀ بیاییم سلامتی را به یکدیگر هدیه کنیم ❀

بازدید مشاور محترم وزیر بهداشت ازبیمارستان ایران مهر

گزارش تصویری از این بازدید: 

  

  

  

  

  

  

  

خیرین سلامت
۱۳۹۷/۰۲/۲۴
۰۹:۲۲
موضوعات: خبرها