مجمع خیّرین سلامت خراسان جنوبی

❀ بیاییم سلامتی را به یکدیگر هدیه کنیم ❀

نشست خبری آقای سید محمود حسینی مدیر عامل محترم مجمع خیرین سلامت استان

به گزارش روابط عمومی مجمع خیرین سلامت خراسان جنوبی،  مدیرعامل محترم مجمع خیرین سلامت استان فرمودند: هم اکنون بیش از 30 پروژه با مشارکت دانشگاه علوم پزشکی و کمک خیرین در استان در دست اجراست که بیشتر مراکز جامع سلامت هستند.

 سید محمود حسینی در نشست خبری افزود: در حال حاضر اقدامات خوبی با کمک دانشگاه علوم پزشکی استان در حال انجام است و تا پایان امسال 80 درصد این پروژه ها به بهره برداری می رسد.

 وی گفت: یک مرکز بهورزی با زیربنای یکهزار و 500 مترمربع با مشارکت یکی از افراد خیر بومی بیرجند و ساکن در یکی از استان های دیگر در دست ساخت است.

وی با بیان اینکه اکثر پروژه های بهداشتی و درمانی مجمع خیرین سلامت با همکاری و مشارکت خیران غیربومی انجام می شود اظهار داشت: انتظار داریم خیرین استان در اینگونه مسائل مهم استان حضور و مشارکت فعال تری داشته باشند.
مجمع خیرین سلامت استان در 30 پروژه  بهداشتی و درمانی خراسان جنوبی مشارکت دارند.

خیرین سلامت
۱۳۹۷/۰۴/۲۰
۰۸:۵۹
موضوعات: خبرها