فرا رسیدن ماه محرم تسلیت باد.


فرا رسیدن ماه محرم تسلیت باد.
1397/06/21 10:48
برچسب ها: روابط عمومی ، مجمع ، ماه محرم ، تسلیت ،
موضوعات: عکس ، مناسبت ها ،

خیمه ماه محرم زده شد بر دل ما
باز نام تو شده زینت هر محفل ما
جز غم عشق تو ما را نبود سودایی
عشق سوزان تو آغشته به آب و گل ما


فرا رسیدن ماه محرم را به تمامی مسلمانان جهان

تسلیت می گوییم.

مدیریت
برچسب ها: روابط عمومی ، مجمع ، ماه محرم ، تسلیت ،
موضوعات: عکس ، مناسبت ها ،

گالری

حساب کاربری

پروژه های انجام شده