گزارش تصویری بازدید مدیریت شعب بانک کشاورزی استان از بیمارستان ایران مهر و پروژه مود


گزارش تصویری بازدید مدیریت شعب بانک کشاورزی استان از بیمارستان ایران مهر و پروژه مود
1396/10/06 12:06
برچسب ها: مدیر عامل مجمع ، گزارش تصویری ، مدیریت شعب بانک کشاورزی ،
موضوعات: خبرها ،

مدیریت شعب بانک کشاورزی خراسان جنوبی بهمراه مدیر عامل مجمع خیرین سلامت استان از بیمارستان ایران مهر و پروژه مرکز خدمات جامع سلامت شهری پروفسور بلالی(شهر مود) که با مشارکت بانک کشاورزی استان در حال احداث می باشد، بازدید کرد.

 

  

  

  

 

بازدید از پروژه مرکز خدمات جامع سلامت شهری پروفسور بلالی(شهر مود)

  

  

  

مدیریت
برچسب ها: مدیر عامل مجمع ، گزارش تصویری ، مدیریت شعب بانک کشاورزی ،
موضوعات: خبرها ،

گالری

حساب کاربری

پروژه های انجام شده