بازدید خیر محترم از پروژه بهورزی خیابان نیلوفر


بازدید خیر محترم از پروژه بهورزی خیابان نیلوفر
1397/02/22 13:00
برچسب ها: مدیر عامل ، بازدید ، خیر ، بهورزی ، دفترفنی ،
موضوعات: خبرها ،

خیر محترم پروژه بهورزی از روند احداث این پروژه بازدید کرد و

از چگونگی پیشرفت  روند کار مطلع گردید.

این خیر محترم به همراه مدیر عامل مجمع خیرین سلامت خراسان جنوبی و دفتر فنی مجمع خیرین سلامت استان از پروژه عظیم بهورزی بازدید کردند.

  

  

  

  

  

  

  

مدیریت
برچسب ها: مدیر عامل ، بازدید ، خیر ، بهورزی ، دفترفنی ،
موضوعات: خبرها ،

گالری

حساب کاربری

پروژه های انجام شده