بیمارستان ایران مهر!!!


بیمارستان ایران مهر!!!
1397/02/23 09:59
برچسب ها: بیمارستان ایران مهر ، نیازها ،
موضوعات: خبرها ،

بیمارستان ایران مهر (مخصوص بیماران عزیز سرطانی)

 

شماره حساب های مجمع خیرین سلامت استان برای کمک به بیمارستان ایران مهر و بیماران نیازمند بیمارستان:

حساب بانک کشاورزی: 566666748

شماره کارت بانک کشاورزی: 6037707000031470

شماره کارت بانک صادرات: 6037691990173205

پرداخت موبایلی: #246561*4*733*

منتظر دست یاری سبزتان هستیم

    

  

  

  

 

  

  

  

  

  

 

 

 

مدیریت
برچسب ها: بیمارستان ایران مهر ، نیازها ،
موضوعات: خبرها ،

گالری

حساب کاربری

پروژه های انجام شده