لیست تعداد مراجعه کنندگان بیماران بیمارستان ایران مهر (11 ماهه اول سال 1396)


 لیست تعداد بیمارانی که از اول سال جاری به بیمارستان ایران مهر مراجعه کردند اعلام گردید.

 به گزارش روابط عمومی مجمع خیرین سلامت خراسان جنوبی لیست تعداد بیمارانی که از اول سال جاری به بیمارستان ایران مهر مراجعه کردند و تحت معالجه قرار گرفتند بشرح ذیل اعلام می گردد:
فروردین ماه تعداد مریض: 277مریض
تعداد دفعات شیمی درمانی: 519
اردیبهشت ماه تعداد مریض: 248مریض
تعداد دفعات شیمی درمانی: 529
خرداد ماه تعداد مریض: 258مریض
تعداد دفعات شیمی درمانی: 545
تیرماه تعداد مریض: 233مریض 
تعداد دفعات شیمی درمانی: 432
مرداد ماه تعداد مریض: 292 مریض   
   تعداد دفعات شیمی درمانی: 554
شهریور ماه تعداد مریض: 261 مریض
تعداد دفعات شیمی درمانی: 598
مهرماه تعداد مریض: 257 مریض
تعداد دفعات شیمی درمانی:591 
آبان ماه تعداد مریض: 276 مریض
تعداد دفعات شیمی درمانی:675 
آذرماه تعداد مریض: 236 مریض
تعداد دفعات شیمی درمانی:552 
دی ماه تعداد مریض: 270 مریض
تعداد دفعات شیمی درمانی:632
بهمن ماه تعداد مریض: 266 مریض
تعداد دفعات شیمی درمانی:705
  
 سید محمود حسینی مدیر عامل مجمع خیرین سلامت خراسان جنوبی در این راستا گفت: این بیمارستان دارای بخشهای رادیوتراپی، رادیولوژی، شیمی درمانی سرپایی، بستری شیمی درمانی، آزمایشگاه، درمانگاه و داروخانه می باشد.

وی در ارتباط با تأمین نیروی انسانی مورد نیاز این بیمارستان گفت: تشکیلات نیروی انسانی مرکز مصوب شده و در حال حاضر  3متخصص نیز مشغول هستند.

وی افزود: این بیمارستان  روزانه ظرفیت 30 تا 40 نفر بیمار را دارد و هیچ محدودیتی برای پذیرش بیمار در این مرکزوجود ندارد و پذیرش بیماران در 2 شیفت صبح و عصر انجام می شود. با پذیرش بیمار در این مرکز علاوه بر اینکه نیازی به مراجعه بیماران به استان های مجاور نیست، بلکه از استان های دیگر هم بیمار پذیرش خواهد شد و هیچ گونه محدودیتی ندارد.

 همچنین حسینی ادامه داد: بیمارستان ایران مهر با متراژ 6000 متر مربع در اسفند ماه سال  1395 با هزینه هایی از قبیل:
 هزینه ساخت مرکز: 12 میلیارد و 500 میلیون تومان( 11 میلیارد تومان با کمک خیرین و 1 میلیارد و 500 میلیون تومان با کمک دانشگاه علوم پزشکی)
هزینه تجهیزات مرکز: 8 میلیارد تومان( 2 میلیارد و 500 میلیون تومان با کمک خیرین و 5میلیارد و 500 میلیون تومان با کمک دانشگاه علوم پزشکی)، افتتاح گردید.
در حال حاضر مرکز ایران مهر در حال خدمت رسانی به بیماران عزیز میباشد.

ولی نکته قابل توجه!!!!!!!!

 مرکز رادیوتراپی و انکولوژی ایران مهر برای تکمیل شدن چرخه بیماران عزیز به تجهیزات و مبالغ زیادی از جمله: 
 دستگاه شتابدهنده خطی : 12 میلیارد تومان 
 دستگاه سی تی سیمولاتور: 3 میلیارد تومان
 لیزر سی تی  :  90 میلیون تومان
 تجهیز داروخانه :  3 میلیارد تومان
 ساخت اورژانس بیمارستان :     1/200/000/000 تومان
 دیزل ژنراتور برق اضطراری : 350 میلیون تومان
 رگ یاب : 30 میلیون تومان ،
نیاز دارد تا بتواند بطور کامل  بیماران مراجعه کننده از داخل استان و خارج از استان را تحت پوشش و درمان خود قرار دهد،

که این امر میسر نیس مگر با همت و کمک های خیرخواهانه شما خیرین
 
 شماره حساب های مجمع خیرین سلامت خراسان جنوبی:
 شماره حساب بانک کشاورزی: 566666748
 شماره کارت بانک کشاورزی : 6037707000031470
 شماره کارت بانک صادرات: 6037691990173205
 پرداخت موبایلی: #246561*4*733*

مدیریت
برچسب ها: بیمارستان ایران مهر ، روابط عمومی مجمع ، مدیرعامل ، لیست ، مراجعه کنندگان ،
موضوعات: خبرها ،

گالری

حساب کاربری

پروژه های انجام شده