انعقاد 6 تفاهم نامه احداث مراکز جامع سلامت شهری و پایگاه های اورژانس شهری در استان خراسان جنوبی


انعقاد 6 تفاهم نامه احداث مراکز جامع سلامت شهری و پایگاه های اورژانس شهری در استان خراسان جنوبی
1396/07/01 10:08
برچسب ها: روابط عمومی مجمع خیرین ، مدیر عامل مجمع خیرین ، انعقاد 6 تفاهم نامه ، مجمع خیرین لامت ،
موضوعات: خبرها ،

6 تفاهم نامه احداث مراکز جامع سلامت شهری و پایگاه های اورژانس شهری در استان خراسان جنوبی منعقد شد.

به گزارش روابط عمومی مجمع خیرین سلامت خراسان جنوبی...

به گزارش روابط عمومی مجمع خیرین سلامت استان، این 6 تفاهم نامه با کمک خیرین و مجمع خیرین سلامت استان خراسان جنوبی و مشارکت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی بیرجند منعقد گردید.

سید محمود حسینی مدیر عامل مجمع خیرین سلامت خراسان جنوبی گفت: بر اساس نیاز سنجی های صورت گرفته، تصمیم گرفته شد تا تفاهم نامه های احداث این 6  پروژه با توجه به نیازهای اساسی استان خراسان جنوبی با کمک خیرین و مجمع خیرین سلامت استان و دانشگاه علوم پزشکی بیرجند منعقد گردید.

وی افزود: لیست این 6 مرکز جامع سلامت شهری و پایگاه اورژانس شهری بشرح ذیل اعلام می گردد:

1_ احداث یک باب پایگاه بهداشتی و درمانی شهری در شهرستان بیرجند(سایت ارتش)

این پایگاه بهداشتی و درمانی با زیربنای 250 متر مربع و پیش بینی برآورد رقمی در حدود سه میلیارد و یکصد و بیست و پنج میلیون ریال می باشد.(توسط خیر تهرانی)

 

 

2_ احداث یک باب پایگاه بهداشتی و درمانی شهری در شهرستان بیرجند(جوادیه)

این پایگاه بهداشتی و درمانی با زیربنای 250 متر مربع و پیش بینی برآورد رقمی در حدود سه میلیارد و یکصد و بیست و پنج میلیون ریال می باشد.(توسط خیر تهرانی)

  

 

3_ احداث یک باب پایگاه بهداشتی و درمانی شهری در شهرستان بیرجند(بلوار شعبانیه) 

این پایگاه بهداشتی و درمانی با زیربنای 250 متر مربع و پیش بینی برآورد رقمی در حدود سه میلیارد و یکصد و بیست و پنج میلیون ریال می باشد.(توسط خیر تهرانی)

4_ احداث یک باب مرکز جامع سلامت شهری در شهرستان بیرجند(مهرشهر: مرکز جامع سلامت امام حسن علیه السلام)

این مرکز جامع سلامت شهری  با زیربنای 500 متر مربع و پیش بینی برآورد رقمی در حدود شش میلیارد و دویست و پنجاه میلیون ریال می باشد.(توسط خیر تهرانی)

 

5_ احداث یک باب مرکز جامع سلامت شهری در شهرستان سربیشه(سربیشه: مرکز جامع سلامت امام حسین علیه السلام)

این مرکز جامع سلامت شهری  با زیربنای 500 متر مربع و پیش بینی برآورد رقمی در حدود شش میلیارد و دویست و پنجاه میلیون ریال می باشد.(توسط خیر تهرانی)

6_احداث پایگاه اورژانس اورژانس شهری در شهرستان بیرجند(غفاری: پایگاه اورژانس دانشور)

این پایگاه اورژانس با زیربنای 150 متر مربع و پیش بینی برآورد رقمی در حدود یک میلیارد و هشتصد میلیون ریال می باشد.(توسط خیر بیرجندی)

  

در پایان حسینی مدیر عامل مجمع خیرین استان اذعان امیدواری کرد و گفت امیدوار است بتوان با کمک و همت خیرین استان و خارج از استان روند احداث پروژه ها را در استان ادامه داد.

 

 

 

 

مدیریت
برچسب ها: روابط عمومی مجمع خیرین ، مدیر عامل مجمع خیرین ، انعقاد 6 تفاهم نامه ، مجمع خیرین لامت ،
موضوعات: خبرها ،

گالری

حساب کاربری

پروژه های انجام شده