گزارش پیشرفت فیزیکی پروژه های شهرستان بیرجند وخوسف


گزارش پیشرفت فیزیکی پروژه های شهرستان بیرجند وخوسف
1396/07/11 14:19
برچسب ها: روابط عمومی مجمع خیرین سلامت ، مدیر عامل مجمع خیرین سلامت ، پروژه های شهرستان بیرجند ،
موضوعات: خبرها ،

گزارش پیشرفت فیزیکی پروژه های شهرستان بیرجند وخوسف اعلام گردید.

به گزارش روابط عمومی مجمع خیرین سلامت خراسان جنوبی...

 به گزارش روابط عمومی مجمع خیرین سلامت ، سید محمود حسینی مدیرعامل مجمع خیرین سلامت خراسان جنوبی گزارش پیشرفت فیزیکی پروژه های مراکز و پایگاه های شهرستان بیرجند را اعلام کرد.

این گزارش شامل سطح زیربنا و در صد پیشرفت و مرحله پیشرفت فیزیکی می باشد که به شرح ذیل اعلام می گردد:

1_ مرکز خدمات جامع سلامت شهری قدس :

 سطح زیربنا: 500 متر               

 درصد پیشرفت: 30 درصد      

مرحله پیشرفت فیزیکی:               - شروع عملیات تهیه و ساخت و نصب اسکلت

 

2_ مرکز خدمات جامع سلامت شهری(خیابان شیرین):

سطح زیربنا: 500  متر    

 درصد پیشرفت: 40  درصد 

 مرحله پیشرفت فیزیکی:  - اتمام عملیات بتن ریزی سقف ها  - اتمام عملیات نبشی کشی – شروع عملیات سفت کاری

 

3_ مرکز شماره 6(میدان سفیر امید):

 سطح زیربنا: 1000 متر

درصد پیشرفت: 5

درصد پیشرفت و مرحله پیشرفت فیزیکی:   - اتمام خاک برداری

 

4_ پایگاه سلامت شهری (شعبانیه):

سطح زیربنا: 250 متر

درصد پیشرفت: 38 درصد

مرحله پیشرفت فیزیکی:

- اتمام نصب اسکلت  - شروع عملیات سقف

 

5_ پایگاه سلامت میلاد(جوادیه)

سطح زیربنا: 250 متر

درصد پیشرفت: 20 درصد

- شروع عملیات تهیه و ساخت اسکلت

 

6_ مرکز خدمات جامع سلامت شهری امام حسن(ع)

سطح زیربنا: 500 متر

درصد پیشرفت: 25 درصد

- شروع عملیات تهیه و ساخت اسکلت

 

7_ پایگاه بهداشتی ظفر(سایت ارتش)

سطح زیربنا: 250 متر

درصد پیشرفت: 5 درصد

- خاکبرداری

8_ پایگاه اورژانس دانشور

سطح زیربنا: 150 متر

درصد پیشرفت: 15 درصد

- ساخت اسکلت در کارخانه

 

9_ مرکز آموزش بهورزی بیرجند

سطح زیربنا: 1520 متر

درصد پیشرفت: 10 درصد

- اجرای کامل فونداسیون و ساخت اسکلت

 

10_ ستاد شهرستان خوسف

سطح زیربنا: 1300 متر

درصد پیشرفت: 5 درصد

- خاکبرداری و خرید اسکلت

 

احداث این پروژه ها تحت نظارت دقیق مهندسین دفتر فنی مجمع خیرین سلامت استان قرار دارند و هر روز شاهد پیشرفت این مراکز و پایگاه های بهداشتی در شهرستان بیرجند خواهیم بود.

پیشرفت مراحل بعدی این پروژه ها به اطلاع خیرین نیکوکار  و مردم عزیز خواهد رسید.  

مدیریت
برچسب ها: روابط عمومی مجمع خیرین سلامت ، مدیر عامل مجمع خیرین سلامت ، پروژه های شهرستان بیرجند ،
موضوعات: خبرها ،

گالری

حساب کاربری

پروژه های انجام شده