گزارش پیشرفت فیزیکی پروژه های شهرستان قاینات و زیرکوه


گزارش پیشرفت فیزیکی پروژه های شهرستان قاینات و زیرکوه
1396/07/11 13:01
برچسب ها: روابط عمومی مجمع خیرین سلامت ، مدیر عامل مجمع خیرین سلامت ، پروژه های شهرستان قاینات و زیرکوه ،
موضوعات: خبرها ،

گزارش پیشرفت فیزیکی پروژه های شهرستان قاینات و زیرکوه اعلام گردید.

به گزارش روابط عمومی مجمع خیرین سلامت خراسان جنوبی...

به گزارش روابط عمومی مجمع خیرین سلامت ، سید محمود حسینی مدیرعامل مجمع خیرین سلامت خراسان جنوبی گزارش پیشرفت فیزیکی پروژه های مراکز و پایگاه های شهرستان قاینات و زیرکوه را اعلام کرد.

این گزارش شامل سطح زیربنا و در صد پیشرفت و مرحله پیشرفت فیزیکی می باشد که به شرح ذیل اعلام می گردد:

 

 1_ مرکز خدمات جامع سلامت روستایی اسفشاد:

 سطح زیربنا: 500 متر               

 درصد پیشرفت: 55 درصد      

مرحله پیشرفت فیزیکی:         - نازک کاری 

 

 

2_ مرکز بهداشت کرغند:

سطح زیربنا: 96  متر    

 درصد پیشرفت: 60  درصد 

 مرحله پیشرفت فیزیکی:  - نازک کاری

 

3_ خانه بهداشت شیخ علی:

 سطح زیربنا: 110 متر

درصد پیشرفت: 80

درصد پیشرفت و مرحله پیشرفت فیزیکی:   - اتمام دیوارهای خارجی  - شروع سقف

4_ خانه بهداشت حسن آباد (زیرکوه):

 سطح زیربنا: 110 متر

درصد پیشرفت: 80

درصد پیشرفت و مرحله پیشرفت فیزیکی:   - اتمام نماکاری و سنگ کاری دیوارهای داخلی

 

احداث این پروژه ها تحت نظارت دقیق مهندسین دفتر فنی مجمع خیرین سلامت استان قرار دارند و هر روز شاهد پیشرفت این مراکز و پایگاه های بهداشتی در شهرستان قاینات و زیرکوه خواهیم بود.

پیشرفت مراحل بعدی این پروژه ها به اطلاع خیرین نیکوکار  و مردم عزیز خواهد رسید. 

مدیریت
برچسب ها: روابط عمومی مجمع خیرین سلامت ، مدیر عامل مجمع خیرین سلامت ، پروژه های شهرستان قاینات و زیرکوه ،
موضوعات: خبرها ،

گالری

حساب کاربری

پروژه های انجام شده