برگزاری همایش سلامت شهرستان سربیشه


برگزاری همایش سلامت شهرستان سربیشه
1397/06/12 08:45
برچسب ها: همایش ، سربیشه ،
موضوعات: خبرها ،

همایش خیرین سلامت شهرستان سربیشه

 تاریخ: جمعه 16 شهریور 97

ساعت: 20

 مکان: بیرجند
خیابان معلم بالاتر از چهار راه بهداری دانشگاه علوم پزشکی (سالن شهید رحیمی دانشگاه)

مدیریت
برچسب ها: همایش ، سربیشه ،
موضوعات: خبرها ،

گالری

حساب کاربری

پروژه های انجام شده