کمک خیرین شهرستان طبس


به گزارش روابط عمومی مجمع خیرین سلامت استان خراسان جنوبی از آغاز امسال خیرین شهرستان طبس بیش 360 میلیون ریال به مجمع خیرین سلامت طبس  کمک کردند.

بنا به این گزارش این کمک ها شامل: کمک های نقدی، تجهیزات و سایر می باشد.

تمامی این کمک ها صرف ساخت بخش دیالیز در بیمارستان شهید مصطفی خمینی شهرستان طبس شده است.

مدیریت
برچسب ها: مجمع خیرین سلامت ، روابط عمومی مجمع خیرین سلامت ، کمک خیرین شهرستان طبس ،
موضوعات: خبرها ،

گالری

حساب کاربری

پروژه های انجام شده