کمک خیر عشق آبادی شهرستان طبس


کمک خیر عشق آبادی شهرستان طبس
1396/11/09 11:20
برچسب ها: مجمع خیرین ، خیر عشق آباد ، یکصد میلیون ریال ، طبس ،
موضوعات: خبرها ،

 یک خیر عشق آبادی شهرستان طبس برای تأمین تجهیزات آزمایشگاهی مرکز خدمات جامع سلامت عشق آباد طبس مبلغ یکصد میلیون ریال را کمک کرد.

کمک یکصد میلیون ریالی یک خیر عشق آبادی شهرستان طبس برای تأمین تجهیزات آزمایشگاهی مرکز خدمات جامع سلامت عشق آباد طبس

به گزارش روابط عمومی مجمع خیرین سلامت استان؛ حکیمیان مدیر اجرایی مجمع خیرین شهرستان طبس با اعلام این خبر افزود: خیری که نخواسته نامش اعلام شود، اخیرأ برای خرید تجهیزات آزمایشگاهی مرکز خدمات جامع سلامت عشق آباد  یکصد میلیون ریال را به حساب مجمع خیرین سلامت شهرستان طبس واریز نموده است.
تاکنون جمعأ مبلغ 32 میلیون تومان برای این منظور توسط خیرین عشق آباد به حساب مجمع خیرین سلامت طبس واریز شده است که با خرید تجهیزات مزبور نیاز به مراجعه بیماران به طبس کمتر خو
اهد شد.

مدیریت
برچسب ها: مجمع خیرین ، خیر عشق آباد ، یکصد میلیون ریال ، طبس ،
موضوعات: خبرها ،

گالری

حساب کاربری

پروژه های انجام شده