ورزش در سالهای جوانی نرخ مرگ و میر را در سالمندی کاهش میدهد


ورزش در سالهای جوانی نرخ مرگ و میر را در سالمندی کاهش میدهد
1394/05/10 14:21
برچسب ها: خیرین ، سرطان ، مشارکت ، مطالعات ،
موضوعات: شعب ،

مطالعات جدید حاکی از آن است که ورزش در دوران جوانی شانس ابتلا به سرطان و مرگ ناشی از بیماری های دیگر را در سنین میانسالی و سالمندی کاهش می دهد.
محققان چینی اعلام کردند در زنانی که در سنین جوانی بیش از 80 دقیقه در هفته ورزش می کنند، خطر مرگ ناشی از سرطان
ورزش در سالهای جوانی نرخ مرگ و میر را در سالمندی کاهش میدهد
مطالعات جدید حاکی از آن است که ورزش در دوران جوانی شانس ابتلا به سرطان و مرگ ناشی از بیماری های دیگر را در سنین میانسالی و سالمندی کاهش می دهد.
محققان چینی اعلام کردند در زنانی که در سنین جوانی بیش از 80 دقیقه در هفته ورزش می کنند، خطر مرگ ناشی از سرطان در سنین میانسالی 16 درصد کاهش می یابد ضمن این که از احتمال مرگ ناشی از علل دیگر نیز 13 تا 15 درصد کاسته می شود.
این مطالعه نشان دهنده اهمیت ترویج مشارکت های ورزشی در سنین جوانی برای کاهش بار بیماری ها در اوایل زندگی و کاهش میزان مرگ و میر در میانسالی است. ضمنا در این مطالعه مشخص شد که خطر ابتلا به بیماری های قلبی عروقی در زنان جوان ورزشکار 17 درصد پایین تر از افراد دیگر بود.
به گفته محققان ورزش اگرچه با کاهش میزان مرگ و میر رابطه مستقیم ندارد ولی رفتارهای سالم زندگی ناشی از آن نقش مهمی در افزایش طول عمر دارد.
مدیریت
برچسب ها: خیرین ، سرطان ، مشارکت ، مطالعات ،
موضوعات: شعب ،

گالری

حساب کاربری

پروژه های انجام شده