اهدای فتومتر پزشکی به مرکز بهداشت و درمان دیهوک


اهدای فتومتر پزشکی به مرکز بهداشت و درمان دیهوک
1394/05/14 14:35
برچسب ها: سلامت ، درمان ، بهداشت ، پزشکی ، دستگاه ، نموده ، اقدام ،
موضوعات: پروژه های انجام شده ،

یک خیر یزدی یک دستگاه فتومتر پزشکی به مرکز بهداشت و درمان دیهوک اهدا کرد. عضو شورای خیران سلامت طبس گفت: یک خیر یزدی یک دستگاه فتومتر پزشکی به ارزش 25 میلیون ریال که برای درمان زردی نوزادان و کودکان استفاده می شود را به مرکز بهداشت و درمان دیهوک اهدا کرد.
اهدای فتومتر پزشکی به مرکز بهداشت و درمان دیهوک
یک خیر یزدی یک دستگاه فتومتر پزشکی به مرکز بهداشت و درمان دیهوک اهدا کرد. عضو شورای خیران سلامت طبس گفت: یک خیر یزدی یک دستگاه فتومتر پزشکی به ارزش 25 میلیون ریال که برای درمان زردی نوزادان و کودکان استفاده می شود را به مرکز بهداشت و درمان دیهوک اهدا کرد.
مصطفی محمدی افزود: قبل از اهدای این دستگاه نوزادان مبتلا به بیماری زردی با هزینه بالا به شهرهای اطراف( طبس، فردوس، بشرویه و ...) اعزام می شدند که با این اقدام خداپسندانه مشکل اهالی بخش دیهوک برطرف شد.
مدیریت
برچسب ها: سلامت ، درمان ، بهداشت ، پزشکی ، دستگاه ، نموده ، اقدام ،
موضوعات: پروژه های انجام شده ،

گالری

حساب کاربری

پروژه های انجام شده