مرکز رادیوتراپی و شیمی درمانی خراسان جنوبی


مرکز رادیوتراپی و شیمی درمانی خراسان جنوبی
1394/06/22 11:49
برچسب ها: استان ، درمانی ، سرطان ، درمان ، بیماران ، رادیوتراپی ، گردیده ، سرطانی ، اجرایی ، پروژه ، بیماری ، مشکلات ، علاوه ، هزینه ، اینهمه ، کندکه ، قابلیت ، طراحی ،
موضوعات: دسته بندی نشده ،

ضرورت وجود مرکز رادیوتراپی و شیمی درمانی خراسان جنوبی: بیـماران سرطانی استان جهـت درمان و انجام مراحل رادیوتراپی و شیمی درمانی خود می بایست به استانهای دیگر مراجعه نمایند و رنج سفر ، هزینه های ایاب و ذهاب ، اقامت و هزینه های سنگین درمان مشکلات عدیده و فشارهای روحی زیادی را به بیماران و خانواده های آنهاتحمیل می کندکه اینهمه علاوه بر درد طاقت فرسای بیماری سرطان باید از سوی بیماران تحمل گردد .
ضرورت وجود مرکز رادیوتراپی و شیمی درمانی خراسان جنوبی: بیـماران سرطانی استان جهـت درمان و انجام مراحل رادیوتراپی و شیمی درمانی خود می بایست به استانهای دیگر مراجعه نمایند و رنج سفر ، هزینه های ایاب و ذهاب ، اقامت و هزینه های سنگین درمان مشکلات عدیده و فشارهای روحی زیادی را به بیماران و خانواده های آنهاتحمیل می کندکه اینهمه علاوه بر درد طاقت فرسای بیماری سرطان باید از سوی بیماران تحمل گردد . از این رو مجمع خیرین سلامت استان با وجود مشکلات فراوان گام در راه ساخت مرکز رادیوتراپی و شیمی درمانی استان گذاشت تا یکی از مهمترین نیازهای درمانی استان و شرق کشور را مرتفع نماید و اکنون با افتخار در نقطه ای ایستاده ایم که با همّت همه خیرین و نیک اندیشانی که از اقصی نقاط میهن عزیزمان دست یاری ما را به گرمی فشردند بزودی شاهد به اتمام رسیدن این پروژه عظیم باشیم .
این مرکز با جدیدترین روشهای درمانی بین المللی طراحی گردیده که قابلیت این را دارد تا بیماران سرطانی را در چهار بخش رادیوتراپی ، تزریق شیمی درمانی ، بستری شیمی درمانی و سلول درمانی جهت درمان پذیرا باشد . این مرکز با زیر بنای 5400 متر مربع در یک طبقه با پنج بلوک طراحی گردیده است .
امید است این پروژه بزرگ که از سال 1390 عملیات اجرایی آن آغاز شده تا اوایل زمستان 1394 بنای آن به پایان رسیده و با کمک وزارت محترم بهداشت و دانشگاه علوم پزشکی بیرجند هر چه سریعتر شاهد تجهیز و بهره برداری این مرکز مهم و مورد نیاز مردم استان باشیم.
گوشه ای از روند اجرایی مرکز به روایت تصویر:
مرکز رادیوتراپی و شیمی درمانی خراسان جنوبی
مرکز رادیوتراپی و شیمی درمانی خراسان جنوبی
مرکز رادیوتراپی و شیمی درمانی خراسان جنوبی
مرکز رادیوتراپی و شیمی درمانی خراسان جنوبی
مرکز رادیوتراپی و شیمی درمانی خراسان جنوبی
مرکز رادیوتراپی و شیمی درمانی خراسان جنوبی
مرکز رادیوتراپی و شیمی درمانی خراسان جنوبی
مرکز رادیوتراپی و شیمی درمانی خراسان جنوبی
مرکز رادیوتراپی و شیمی درمانی خراسان جنوبی
مرکز رادیوتراپی و شیمی درمانی خراسان جنوبی
مرکز رادیوتراپی و شیمی درمانی خراسان جنوبی
مرکز رادیوتراپی و شیمی درمانی خراسان جنوبی
مرکز رادیوتراپی و شیمی درمانی خراسان جنوبی
مرکز رادیوتراپی و شیمی درمانی خراسان جنوبی
مرکز رادیوتراپی و شیمی درمانی خراسان جنوبی
مرکز رادیوتراپی و شیمی درمانی خراسان جنوبی
مرکز رادیوتراپی و شیمی درمانی خراسان جنوبی
مرکز رادیوتراپی و شیمی درمانی خراسان جنوبی
مرکز رادیوتراپی و شیمی درمانی خراسان جنوبی
مرکز رادیوتراپی و شیمی درمانی خراسان جنوبی
مرکز رادیوتراپی و شیمی درمانی خراسان جنوبی
مرکز رادیوتراپی و شیمی درمانی خراسان جنوبی
مرکز رادیوتراپی و شیمی درمانی خراسان جنوبی
مرکز رادیوتراپی و شیمی درمانی خراسان جنوبیآشیانه های بتنی ویژه دستگاه های شتابدهنده:
مرکز رادیوتراپی و شیمی درمانی خراسان جنوبی
مرکز رادیوتراپی و شیمی درمانی خراسان جنوبی
مرکز رادیوتراپی و شیمی درمانی خراسان جنوبی
مرکز رادیوتراپی و شیمی درمانی خراسان جنوبی
مرکز رادیوتراپی و شیمی درمانی خراسان جنوبی
مرکز رادیوتراپی و شیمی درمانی خراسان جنوبی
مرکز رادیوتراپی و شیمی درمانی خراسان جنوبی
مرکز رادیوتراپی و شیمی درمانی خراسان جنوبی
مدیریت
برچسب ها: استان ، درمانی ، سرطان ، درمان ، بیماران ، رادیوتراپی ، گردیده ، سرطانی ، اجرایی ، پروژه ، بیماری ، مشکلات ، علاوه ، هزینه ، اینهمه ، کندکه ، قابلیت ، طراحی ،
موضوعات: دسته بندی نشده ،

گالری

حساب کاربری

پروژه های انجام شده