پنجمین شعبه مجمع خیرین سلامت خراسان جنوبی افتتاح گردید


به گزارش روابط عمومی مجمع خیّرین سلامت خراسان جنوبی در راستای گسترش فعالیت های مجمع خیّرین سلامت استان و سازماندهی خیّرین حوزه سلامت در شهرستان فردوس شعبه این مجمع در این شهرستان افتتاح و بصورت رسمی فعالیت خود را آغازنمود.

در این راستا بنا به دعوت قبلی از اعضاء شورای خیّرین این شهرستان در تاریخ 28/10/94 دکتر میرزایی رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرستان فردوس به عنوان دبیر جلسه ضمن خوشامد گویی به اعضا و ارائه گزارشی از روند کارهای انجام شده از سوی شبکه و مجمع استان برای تشکیل این جلسه ابراز امیدواری کرد تا مجمع خیرین سلامت شهرستان بتواند در راستای کاستن محرومیت های حوزه سلامت شهرستان به بهترین شکل ممکن نقش آفرینی نموده و در این راه از حمایت شبکه بهداشت و درمان شهرستان نیز برخوردار خواهد بود . در ادامه نمایندگان مجمع خیّرین سلامت استان نیز که در جلسه حضور داشتند پس از تبیین اهداف و فلسفه وجودی مجمع در استان و همسویی سیاستهای آن با دانشگاه علوم پزشکی بیرجند و ارائه بندهایی از اساسنامه مجمع کشور در خصوص انتخابات مجامع شهرستانی در جمع اعضاء شورای خیّرین سلامت شهرستان فردوس، انتخابات انجام و رئیس ، نایب رئیس، خزانه دار و مدیر اجرایی شورای خیرین سلامت در این شهرستان با رای حاضرین و نظارت نماینده دفتر امور اجتماعی فرمانداری شهرستان منصوب گردیدند.
شایان ذکر است که در شهرستان فردوس جناب اقای نقره دانی با رای اکثریت اعضا به عنوان مدیر اجرایی مجمع شهرستان انتخاب گردید.


پنجمین شعبه مجمع خیرین سلامت خراسان جنوبی افتتاح گردید
پنجمین شعبه مجمع خیرین سلامت خراسان جنوبی افتتاح گردید
پنجمین شعبه مجمع خیرین سلامت خراسان جنوبی افتتاح گردید
مدیریت
برچسب ها: سلامت ، خیرین ، خراسان ، استان ، شهرستان ، بهداشت ، پزشکی ، بیرجند ، درمان ، اجرایی ، فعالیت ، عنوان ، شورای ، اعضاء ، انجام ، راستای ،
موضوعات: دسته بندی نشده ،

گالری

حساب کاربری

پروژه های انجام شده