معاون محترم استاندار وفرماندار ویژه شهرستان وهیئت همراه درسفر به تهران، دردیدار با خیر نیکوکار طبسی


معاون محترم استاندار وفرماندار ویژه شهرستان وهیئت همراه درسفر به تهران، دردیدار با خیر نیکوکار طبسی
1395/04/21 10:37
برچسب ها: سلامت ، خیرین ، شهرستان ، بهداشت ، اجرایی ، نمودند ، روابط ، دستگاه ، شورای ، فرماندار ، مهندس ، تقدیر ، ریاست ،
موضوعات: پروژه های انجام شده ،

تقدیر از خیر طبسی به گزارش روابط عمومی مجمع خیرین سلامت خراسان جنوبی به نقل از حکیمیان ، مدیر اجرایی مجمع خیرین سلامت شهرستان طبس ، معاون محترم استاندار و فرماندار ویژه شهرستان وهیئت همراه درسفر به تهران، دردیدار با خیّر نیکوکار طبسی، با اهدای لوح تقدیر از ایشان قدردانی نمودند.
تقدیر از خیر طبسی به گزارش روابط عمومی مجمع خیرین سلامت خراسان جنوبی به نقل از حکیمیان ، مدیر اجرایی مجمع خیرین سلامت شهرستان طبس ، معاون محترم استاندار و فرماندار ویژه شهرستان وهیئت همراه درسفر به تهران، دردیدار با خیّر نیکوکار طبسی، با اهدای لوح تقدیر از ایشان قدردانی نمودند. دراین دیدار که مهندس اخوان، ریاست شورای اسلامی شهرستان،عبدالرحیمی نایب رئیس شورای اسلامی شهر،فخاری، عضو شورای اسلامی، دکتر سهرابی، سرپرست شبکه بهداشت ودرمان، حکیمیان، مدیر اجرایی مجمع خیرین سلامت شهرستان حضور داشتند،معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان طبس از اقدام خداپسندانه وارزشمند این خیّرکه فرزند مرحوم تراب زاده واز خیرین معروف طبس می باشدتجلیل نمود. خاطر نشان می شود آقای مهندس عباس ترابی زاده اخیرا در اقدامی نیکوکارانه مبلغ سیصد میلیون ریال برای کمک به خرید یک دستگاه دیالیز جهت بیمارستان طبس به حساب مجمع خیرین سلامت شهرستان طبس واریز نمودند. لازم به ذکر است درپی این اقدام، حسینی مدیرعامل مجمع خیرین سلامت استان نیز ضمن تشکر از مشارکت این خیر طبسی، با رایزنی هایی که انجام دادند مابقی وجه موردنیاز برای خرید دستگاه دیالیز را ازطریق مجمع خیرین سلامت کشور تامین نمودند و این دستگاه به شبکه بهداشت و درمان شهرستان طبس تحویل گردید .

معاون محترم استاندار وفرماندار ویژه  شهرستان وهیئت همراه درسفر به تهران، دردیدار با خیر نیکوکار طبسی،  با اهدای لوح تقدیر از ایشان قدر دانی نمودند.دراین دیدار که مهندس اخوان، ریاست شورای اسلامی
مدیریت
برچسب ها: سلامت ، خیرین ، شهرستان ، بهداشت ، اجرایی ، نمودند ، روابط ، دستگاه ، شورای ، فرماندار ، مهندس ، تقدیر ، ریاست ،
موضوعات: پروژه های انجام شده ،

گالری

حساب کاربری

پروژه های انجام شده