آغاز عملیات نصب نخستین دستگاه شتابدهنده خطی در مرکز رادیوتراپی و شیمی درمانی خراسان جنوبی


آغاز عملیات نصب نخستین دستگاه شتابدهنده خطی در مرکز رادیوتراپی و شیمی درمانی خراسان جنوبی به گزارش روابط عمومی مجمع خیرین سلامت خراسان جنوبی این دستگاه شتابدهنده به همّت وزارت بهداشت و درمان تهیه و تحویل دانشگاه علوم پزشکی بیرجند شده بود که اکنون با نزدیک شدن به پایان عملیات ساختمانی به مرکز رادیوتراپی حمل و در حال مونتاژ و نصب دستگاه در یکی از 3 آشیانه بتی آن می باشد . در این راستا مجمع خیرین سلامت استان به پشتوانه کمک های مردم نوع دوست و نیک اندیش ایران اسلامی و همکاری دانشگاه علوم پزشکی بیرجند در حال تامین سایر تجهیزات تخصصی مرکز و همچنین تجهیزات بیمارستانی آن می باشد تا هر چه سریعتر شاهد بهره برداری از این مرکز مهم درمانی در شرق کشور باشیم .

آغاز عملیات نصب نخستین دستگاه شتابدهنده خطی در مرکز رادیوتراپی و شیمی درمانی خراسان جنوبی
آغاز عملیات نصب نخستین دستگاه شتابدهنده خطی در مرکز رادیوتراپی و شیمی درمانی خراسان جنوبی
آغاز عملیات نصب نخستین دستگاه شتابدهنده خطی در مرکز رادیوتراپی و شیمی درمانی خراسان جنوبی
آغاز عملیات نصب نخستین دستگاه شتابدهنده خطی در مرکز رادیوتراپی و شیمی درمانی خراسان جنوبی
آغاز عملیات نصب نخستین دستگاه شتابدهنده خطی در مرکز رادیوتراپی و شیمی درمانی خراسان جنوبی
مدیریت
برچسب ها: سلامت ، خیّرین ، خراسان ، جنوبی ، دانشگاه ، درمانی ، رادیوتراپی ، بیرجند ، پزشکی ، روابط ، دستگاه ، تجهیزات ، ایران ، اندیش ، عملیات ،
موضوعات: دسته بندی نشده ،

گالری

حساب کاربری

پروژه های انجام شده