انعقاد تفام نامه احداث کلینیک تخصصی در شهرستان سرایان


انعقاد تفام نامه احداث کلینیک تخصصی در شهرستان سرایان
به گزارش روابط عمومی مجمع خیرین سلامت خراسان جنوبی تفاهم نامه احداث یک کلینیک تخصصی در بیمارستان امام علی (ع) شهر سرایان با کمک خیرین و مجمع خیرین سلامت شهرستان سرایان و مشارکت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی بیرجند و شبکه بهداشت و درمان شهرستان سرایان منعقد گردید .
محمدپور مدیر اجرایی مجمع خیرین سلامت شهرستان با اعلام این خبر افزود وجود این کلینیک از جمله نیاز های اساسی درمانی شهرستان سرایان می باشد که بعد از نیاز سنجی صورت گرفته مقرر گردید این کیلینیک با زیربنای 2000 متر مربع احداث گردد که پیش بینی برآورد مالی آن نیز رقمی در حدود 24 میلیارد ریال می باشد که بر اساس تفاهم نامه منعقد شده 30 درصد هزینه احداث این کلینیک را مجمع خیرین سلامت شهرستان سرایان از محل کمک های خیرین و نیک اندیشان تامین خواهد نمود .

انعقاد تفام نامه احداث کلینیک تخصصی در شهرستان سرایان
مدیریت
برچسب ها: خیرین ، سلامت ، خراسان ، جنوبی ، درمانی ، روابط ، گزارش ، گردید ، عمومی ، روابط ، خواهد ، گرفته ، تامین ، سرایان ، شهرستان ، احداث ،
موضوعات: پروژه های انجام شده ،

گالری

حساب کاربری

پروژه های انجام شده