بهره برداری از مرکز خدمات جامع سلامت در روستای قاین


بهره برداری از مرکز خدمات جامع سلامت در روستای قاین
1395/06/15 12:16
برچسب ها: سلامت ، خراسان ، جنوبی ، بیرجند ، گزارش ، احداث ، خدمات ، عمومی ، روابط ، دومین ، اطراف ،
موضوعات: خبرها ، پروژه های انجام شده ،

به گزارش روابط عمومی مجمع خیرین سلامت خراسان جنوبی ، دومین مرکز خدمات جامع سلامت روستایی بعد از روستای چاهداشی نهبندان توسط خیرین در روستای مهدی آباد قاین به بهره برداری رسید .

 

این مرکز با همت خیر نیکوکار تهرانی سرکار خانم صفیه رضوی و مشارکت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی بیرجند در روستای مهدی آباد قاین احداث گردیده که 60 درصد هزینه احداث بنا را به مبلغ 3 میلیارد ریال خیر محترمه اهدا نموده و با بهرهبرداری از این مرکز 2720 نفر از اهالی روستای مهدی آباد و روستاهای اطراف از مزایای آن بهره مند می شود .

بهره برداری از مرکز خدمات جامع سلامت در روستای قاین
بهره برداری از مرکز خدمات جامع سلامت در روستای قاینبهره برداری از مرکز خدمات جامع سلامت در روستای قاین
بهره برداری از مرکز خدمات جامع سلامت در روستای قاین
بهره برداری از مرکز خدمات جامع سلامت در روستای قاینبهره برداری از مرکز خدمات جامع سلامت در روستای قاینبهره برداری از مرکز خدمات جامع سلامت در روستای قاینبهره برداری از مرکز خدمات جامع سلامت در روستای قاین
بهره برداری از مرکز خدمات جامع سلامت در روستای قاین
بهره برداری از مرکز خدمات جامع سلامت در روستای قاین

مدیریت
برچسب ها: سلامت ، خراسان ، جنوبی ، بیرجند ، گزارش ، احداث ، خدمات ، عمومی ، روابط ، دومین ، اطراف ،
موضوعات: خبرها ، پروژه های انجام شده ،

گالری

حساب کاربری

پروژه های انجام شده