بازدید شهردار بیرجند از مرکز رادیوتراپی و شیمی درمانی خراسان جنوبی


بازدید شهردار بیرجند از مرکز رادیوتراپی و شیمی درمانی خراسان جنوبی
به گزارش روابط عمومی خیرین سلامت خراسان جنوبی ، شهردار بیرجند از مرکز رادیوتراپی و شیمی درمانی خراسان جنوبی بازدید نمود و در اعضای هیات مدیره مجمع خیرین سلامت استان و نمایندگان دانشگاه علوم پزشکی بیرجند قول داد که شهرداری برای رفع مشکلات شهری مرکز رادیوتراپی از جمله سنگ فرش و ترمیم جدول جلوی مرکز و جدول کشی و آسفالت معبر خاکی پشت مرکز اقدامات لازم را در اسرع وقت صورت دهد . در پایان این بازدید اعضای هیات مدیره مجمع با حضور معاون توسعه مدیریت و مسئول دفتر رئیس دانشگاه علوم پزشکی بیرجند در محل مرکز تشکیل جلسه دادند و در مورد تعیین نام مرکز و ترکیب هیات امنا و تجهیز مرکز به بحث و تبادل نظر پرداختند .

بازدید شهردار بیرجند از مرکز رادیوتراپی و شیمی درمانی خراسان جنوبی
بازدید شهردار بیرجند از مرکز رادیوتراپی و شیمی درمانی خراسان جنوبی
بازدید شهردار بیرجند از مرکز رادیوتراپی و شیمی درمانی خراسان جنوبی
بازدید شهردار بیرجند از مرکز رادیوتراپی و شیمی درمانی خراسان جنوبی
بازدید شهردار بیرجند از مرکز رادیوتراپی و شیمی درمانی خراسان جنوبی
بازدید شهردار بیرجند از مرکز رادیوتراپی و شیمی درمانی خراسان جنوبی
بازدید شهردار بیرجند از مرکز رادیوتراپی و شیمی درمانی خراسان جنوبی
مدیریت
برچسب ها: سلامت ، خیّرین ، بیرجند ، خراسان ، جنوبی ، دانشگاه ، درمانی ، رادیوتراپی ، پزشکی ، روابط ، بازدید ، اعضای ، مدیره ، مسئول ،
موضوعات: دسته بندی نشده ،

گالری

حساب کاربری

پروژه های انجام شده