خبر جلسه دکتر جمالی حضور دکتر جمالی مدیر کل سازمانهای مردم نهاد حوزه سلامت وزارت بهداشت در جمع مدیر


حضور دکتر جمالی مدیر کل سازمانهای مردم نهاد حوزه سلامت وزارت بهداشت در جمع مدیران عامل سمن های این حوزه در خراسان جنوبی.
به گزارش روابط عمومی مجمع خیرین سلامت خراسان جنوبی در 24 مهر ماه 1395، دکتر جمالی در جمع هیات رئیسه دانشگاه علوم پزشکی بیرجند و مدیران عامل سمن های حوزه سلامت خراسان جنوبی حضور یافت.
مدیر کل سازمانهای مردم نهاد حوزه سلامت وزارت بهداشت در این جلسه ضمن تشکر از دکتر قائمی رئیس دانشگاه ، آقای حسینی قائم مقام رئیس دانشگاه در امور مشارکتهای اجتماعی و اعضای هیات رئیسه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی بیرجند و مدیران عامل سمن های حوزه سلامت استان خراسان جنوبی به جهت برگزاری و شرکت در جلسه، به معرفی سازمانهای مردم نهاد یا همان(سمن) ها پرداخت و در ادامه با اشاره به نقش سمن ها و تاثیر زیاد آنها در توسعه پایدار و پیشرفت کشور های مختلف و نقش کم رنگ و اندک آنها در کشورمان اشاره نمود و خواستار ایفای نقشی پر رنگ تر از سوی سمن ها بویژه سمن های حوزه سلامت در کشور و استان خراسان جنوبی شد و با اشاره به نظر و نگاه بسیار مثبت وزیر محترم بهداشت، جناب آقای دکتر هاشمی و همچنین جناب آقای دکتر ایازی بعنوان معاون امور اجتماعی وزارت بهداشت و تشکیل اداره کل سازمانهای مردم نهاد حوزه سلامت در وزارتخانه ، آن را بستری برای توسعه بیش از پیش مشارکت مردم در امر سلامت در کشور دانست.
در پایان ایشان از ریاست دانشگاه و اعضای هیات رئیسه و مدیران عامل سمن های حاضر خواست تا با تمام توان در جهت تشکیل و توسعه سمن های این حوزه همکاری و تلاش نمایند.
در ادامه هر یک از مدیران عامل سمن ها به معرفی و بیان مشکلات و موانع موجود بر سر راه سازمانهای خود پرداختند که دکتر جمالی نیز با پاسخ به سوالات ، راهکارهای موجود و در دست اقدام را به حاضرین معرفی و راهنمائی های لازم را ارائه نمودند.

خبر جلسه دکتر جمالی  حضور دکتر جمالی مدیر کل سازمانهای مردم نهاد حوزه سلامت وزارت بهداشت در جمع مدیران عامل سمن های این حوزه در خراسان جنوبی.
خبر جلسه دکتر جمالی  حضور دکتر جمالی مدیر کل سازمانهای مردم نهاد حوزه سلامت وزارت بهداشت در جمع مدیران عامل سمن های این حوزه در خراسان جنوبی.
خبر جلسه دکتر جمالی  حضور دکتر جمالی مدیر کل سازمانهای مردم نهاد حوزه سلامت وزارت بهداشت در جمع مدیران عامل سمن های این حوزه در خراسان جنوبی.
خبر جلسه دکتر جمالی  حضور دکتر جمالی مدیر کل سازمانهای مردم نهاد حوزه سلامت وزارت بهداشت در جمع مدیران عامل سمن های این حوزه در خراسان جنوبی.
خبر جلسه دکتر جمالی  حضور دکتر جمالی مدیر کل سازمانهای مردم نهاد حوزه سلامت وزارت بهداشت در جمع مدیران عامل سمن های این حوزه در خراسان جنوبی.
مدیریت
برچسب ها: سلامت ، خراسان ، استان ، جنوبی ، دانشگاه ، بهداشت ، پزشکی ، عمومی ، وزارت ، روابط ، ادامه ، اجتماعی ، اشاره ،
موضوعات: دسته بندی نشده ،

گالری

حساب کاربری

پروژه های انجام شده