کلنگ زنی اولین خانه بهداشت خراسان جنوبی با کمک بانک تجارت


کلنگ زنی اولین خانه بهداشت خراسان جنوبی با کمک بانک تجارت
1395/10/07 11:32
برچسب ها: سلامت ، خیرین ، خراسان ، استان ، دانشگاه ، شهرستان ، بهداشت ، بیرجند ، پزشکی ، احداث ، عمومی ، روستای ، مسئولین ، جنوبی، ، فرماندار ، نموده ، خواهد ، مدیران ،
موضوعات: خبرها ، پروژه های در حال ساخت ،

کلنگ خانه بهداشت روستای حسن آباد زیرکوه با حضور رئیس و مسئولین دانشگاه علوم پزشکی بیرجند ، مدیر عامل مجمع خیرین سلامت خراسان جنوبی، مدیران بانک تجارت در استان ،
فرماندار و امام جمعه شهرستان زیرکوه و اهالی محلی به زمین زده شد .

کلنگ خانه بهداشت روستای حسن آباد زیرکوه با حضور رئیس و مسئولین دانشگاه علوم پزشکی بیرجند ، مدیر عامل مجمع خیرین سلامت خراسان جنوبی، مدیران بانک تجارت در استان ، فرماندار و امام جمعه شهرستان زیرکوه و اهالی محلی به زمین زده شد .
به گزارش روابط عمومی مجمع خیرین سلامت خراسان جنوبی و به نقل از مدیر عامل مجمع خیرین سلامت این خانه بهداشت در زمینی به مساحت 900 متر مربع که توسط یکی از اهالی روستا اهدا گردیده و با زیر بنای 100 متر مربع و با هزینه 150 میلیون تومان که بانک تجارت کشور تقبل نموده ، توسط مجمع خیرین سلامت استان احداث خواهد گردید .
خاطر نشان میشود این خانه بهداشت به 850 نفر از اهالی منطقه ارائه خدمت خواهد نمود .

کلنگ زنی اولین خانه بهداشت خراسان جنوبی با کمک بانک تجارت
کلنگ زنی اولین خانه بهداشت خراسان جنوبی با کمک بانک تجارت
کلنگ زنی اولین خانه بهداشت خراسان جنوبی با کمک بانک تجارت
کلنگ زنی اولین خانه بهداشت خراسان جنوبی با کمک بانک تجارت
کلنگ زنی اولین خانه بهداشت خراسان جنوبی با کمک بانک تجارت
کلنگ زنی اولین خانه بهداشت خراسان جنوبی با کمک بانک تجارت
کلنگ زنی اولین خانه بهداشت خراسان جنوبی با کمک بانک تجارت

مدیریت
برچسب ها: سلامت ، خیرین ، خراسان ، استان ، دانشگاه ، شهرستان ، بهداشت ، بیرجند ، پزشکی ، احداث ، عمومی ، روستای ، مسئولین ، جنوبی، ، فرماندار ، نموده ، خواهد ، مدیران ،
موضوعات: خبرها ، پروژه های در حال ساخت ،

گالری

حساب کاربری

پروژه های انجام شده