بازدید دکتر صدر السادات از مرکز رادیوتراپی و شیمی درمانی خراسان جنوبی


بازدید دکتر صدر السادات از مرکز رادیوتراپی و شیمی درمانی خراسان جنوبی
1395/11/04 13:04
برچسب ها: سلامت ، خیرین ، خراسان ، جنوبی ، دانشگاه ، بهداشت ، پزشکی ، درمانی ، عمومی ، بازدید ، وزارت ، مشارکتهای ، تامین ، اجتماعی ، معاون ، منابع ، معرفی ، توسعه ،
موضوعات: خبرها ،

به گزارش روابط عمومی مجمع خیرین سلامت خراسان جنوبی، دوشنبه 27 دیماه 1359 دکتر صدر السادات ، معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی و هیات همراه از مرکز رادیوتراپی و شیمی درمانی خراسان جنوبی که با کمک خیرین و نیک اندیشان و توسط مجمع خیرین سلامت خراسان جنوبی احداث گردیده بازدید نمود .

در این بازدید که دکتر قائمی رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی بیرجند و معاونین دانشگاه نیز دکتر صدر السادات را همراهی می کردند ، حسینی قائم مقام رئیس دانشگاه در امور مشارکتهای اجتماعی و مدیر عامل مجمع خیرین سلامت خراسان جنوبی با معرفی بخش ها و قسمت های مختلف مرکز به بازدیدکنندگان از معاون محترم توسعه و مدیریت منابع وزارت بهداشت خواست تا با تامین و تجهیز الباقی امکانات مورد نیاز مرکز ، مجمع را یاری کنند تا بتواند در اسفند ماه 1395مرکز را افتتاح و آماده پذیرش بیماران نماید .

بازدید دکتر صدر السادات از مرکز رادیوتراپی و شیمی درمانی خراسان جنوبی
بازدید دکتر صدر السادات از مرکز رادیوتراپی و شیمی درمانی خراسان جنوبی
بازدید دکتر صدر السادات از مرکز رادیوتراپی و شیمی درمانی خراسان جنوبی

مدیریت
برچسب ها: سلامت ، خیرین ، خراسان ، جنوبی ، دانشگاه ، بهداشت ، پزشکی ، درمانی ، عمومی ، بازدید ، وزارت ، مشارکتهای ، تامین ، اجتماعی ، معاون ، منابع ، معرفی ، توسعه ،
موضوعات: خبرها ،

گالری

حساب کاربری

پروژه های انجام شده