وبلاگ


در پايان سفر وزير بهداشت صورت گرفت
1394/12/22 12:16
در پايان سفر وزير بهداشت صورت گرفت
ديدار و گفتگو دكتر هاشمي با خانواده و مادر شهيد همرزمش
ادامه مطلب

با حضور وزير بهداشت صورت گرفت
1394/12/22 12:12
با حضور وزير بهداشت صورت گرفت
افتتاح ۱۳ تخت مراقبت هاي ويژه آي سي يو مركز آموزشي درماني وليعصر(عج)
ادامه مطلب

وزير بهداشت در افتتاح ۱۷۱۴ تخت مراقبت هاي ويژه
1394/12/22 12:09
وزير بهداشت در افتتاح ۱۷۱۴ تخت مراقبت هاي ويژه
۷۰۰ ميليارد تومان براي راه اندازي تخت هاي ويژه در كشور هزينه شد
ادامه مطلب

وزير بهداشت در نشست خبري با اصحاب رسانه خراسان جنوبي
1394/12/22 11:48
وزير بهداشت در نشست خبري با اصحاب رسانه خراسان جنوبي

تثبت اقدامات تحول نظام سلامت مهمترين محور برنامه هاي سال آينده وزارت بهداشت

ادامه مطلب

دیدار قائم مقام امور مشارکتهای اجتماعی در استان خراسان جنوبی از شبکه بهداشت و درمان شهرستان زیرکوه
1394/12/04 15:12دیدار قائم مقام امور مشارکتهای اجتماعی در استان خراسان جنوبی از شبکه بهداشت و درمان شهرستان زیرکوه ادامه مطلب

گالری

حساب کاربری

پروژه های انجام شده