وبلاگ


کمک خیر به بیمارارن نیازمند بیمارستان ایران مهر
1397/01/18 09:55

خیر گرانقدر مبلغی را به

بیماران نیازمند بیمارستان ایران مهر

اهدا نمود.

ادامه مطلب

کمک خیر گرانقدر به بیمارستان ایران مهر
1397/01/15 12:48

خیر نیکوکار مبلغی را به بیماران نیازمند بیمارستان ایران مهر اهدا کرد.

ادامه مطلب

لیست تعداد مراجعه کنندگان بیماران بیمارستان ایران مهر (11 ماهه اول سال 1396)
1396/12/20 12:07

لیست تعداد مراجعه کنندگان بیماران بیمارستان ایران مهر

(11 ماهه اول سال 1396) اعلام گردید.

ادامه مطلب

کمک خیر نیکوکار به بیمارستان ایران مهر
1396/12/16 10:38

خیر نیکوکار مبلغی را به بیمارستان ایران مهر برای کمک به خرید تجهیزات مورد نیاز اهدا کرد.

ادامه مطلب

اولین سالگرد تأسیس بیمارستان ایران مهر مبارک باد
1396/12/07 08:55

مراسم اولین سالگرد تأسیس

بیمارستان ایران مهر

برگزار گردید.

ادامه مطلب

گالری

حساب کاربری

پروژه های انجام شده