وبلاگ


در کار خیر باید خیرین از هم سبقت گرفته و کار خیر با هم رقابت کنند.
1397/05/03 09:25

دکتر حسینعلی شهریاری دبیر کل مجمع خیرین سلامت کشور:

 تأکید مقام معظم رهبر انقلاب  استفاده از ظرفیت‌ها و توجه به حوزه سلامت از طریق فعال کردن مشارکت مردمی می باشد.

ادامه مطلب

شماره حساب های کمک به بیماران نیازمند سرطانی
1397/05/02 09:43

 پرداخت غیر حضوری کمک به بیماران نیازمند سرطانی با استفاده از تلفن همراه با شماره گیری کد دستوری زیر:

246561#*4*733*

 شماره حساب های کمک های مردمی به مجمع خیرین سلامت خراسان جنوبی برای کمک به بیماران نیازمند سرطانی:  

شماره حساب بانک کشاورزی 566666748 

سیبای بانک ملی: 0106583151009

شماره کارت بانک کشاورزی 6037707000031470 
شماره کارت بانک صادرات 6037691990173205 


نشست خبری آقای سید محمود حسینی مدیر عامل محترم مجمع خیرین سلامت استان
1397/04/20 08:59

مدیرعامل محترم مجمع خیرین سلامت استان

از در دست داشتن 30 پروژه در حال احداث خبر داد.

ادامه مطلب

مشارکت چشم گیر مجامع خیرین سلامت در کل کشور برای گسترش سرانه های درمانی
1397/04/19 09:40

مجمع خیرین سلامت ۶ هزار میلیارد تومان برای گسترش سرانه‌های درمانی کشور هزینه کرده است.

ادامه مطلب

کمک دو خیر گرانقدر به بیماران نیازمند بیمارستان ایران مهر
1397/03/29 08:51

کمک 20 میلیون ریالی دو خیر نیکوکار و عزیز به

بیماران نیازمند سرطانی بیمارستان ایران مهر

ادامه مطلب

گالری

حساب کاربری

پروژه های انجام شده