وبلاگ


کلنگ زنی و شروع پروژه احداث ساختمان مجتمع درمانی خیرین سلامت بخش دستگردان
1397/03/23 09:00

کلنگ احداث ساختمان مجتمع درمانی خیرین سلامت بخش دستگردان زده شد. 

ادامه مطلب

خریداری ،نصب و راه اندازی یک  دستگاه وایداس(آزمایش های هورمنی)   
1397/03/23 08:50

 یک  دستگاه وایداس (آزمایش های هورمنی)برای آزمایشگاه مرکز خدمات جامع سلامت عشق آباد

  خریداری ،نصب و راه اندازی  شد.

ادامه مطلب

شکل گیری جلسه هیئت مدیره و کمیته تبلیغات مجمع خیرین سلامت استان
1397/03/21 08:59

جلسه هیئت مدیره و کمیته تبلیغات مجمع خیرین سلامت استان تشکیل گردید.

ادامه مطلب

برگزاری مراسم ضیافت افطاری مجمع خیرین سلامت استان
1397/03/20 11:45

مراسم ضیافت افطاری مجمع خیرین سلامت استان

با حضور پرسنل مجمع و بیمارستان ایران مهر

برگزار شد. 

ادامه مطلب

انعقاد تفاهم نامه احداث مرکز خدمات جامع سلامت شهری در شهرستان بیرجند با کمک خیربیرجندی
1397/03/09 09:12

تفاهم نامه  احداث مرکز خدمات جامع سلامت شهری در شهرستان بیرجند با کمک خیر عزیز بیرجندی ساکن در شهر مشهد مقدس

جناب آقای دکتر خلیلی نماینده خانواده حاج سید نجف نجفی گل

منعقد گردید. 

ادامه مطلب

گالری

حساب کاربری

پروژه های انجام شده