وبلاگ


اولین همایش
1390/05/23 11:59

این همایش بعنوان اولین گردهمایی خیرین در سطح استان جهت آشنایی بامجمع خیرین سلامت خراسان جنوبی، اهداف آن و همچنین ضرورت وجود مرکز رادیوتراپی، شیمی درمانی و سلول درمانی درسطح استان و منطقه و ادامه مطلب

گالری

حساب کاربری

پروژه های انجام شده