وبلاگ


گزارش تصویری بازدید مدیریت شعب بانک کشاورزی استان از بیمارستان ایران مهر و پروژه مود
1396/10/06 12:06

مدیریت شعب بانک کشاورزی خراسان جنوبی بهمراه مدیر عامل مجمع خیرین سلامت استان از بیمارستان ایران مهر و پروژه مرکز خدمات جامع سلامت شهری پروفسور بلالی(شهر مود) که با مشارکت بانک کشاورزی استان در حال احداث می باشد، بازدید کرد.

ادامه مطلب

پیام تشکرو قدردانی مدیر عامل مجمع خیرین سلامت خراسان جنوبی
1396/10/05 09:36

پیام تشکر و قدردانی مدیر عامل مجمع خیرین سلامت استان از دکتر بهنام باریک بین


گزارش تصویری از روند احداث پروژه های سربیشه و مود
1396/10/04 10:39

گزارش تصویری از روند احداث پروژه های

شهرسربیشه(مرکز خدمات جامع سلامت شهری امام حسین(ع) )

 و شهرمود(مرکز خدمات جامع سلامت شهری پروفسور بلالی)

ادامه مطلب

پیام تبریک مدیر عامل مجمع خیرین سلامت خراسان جنوبی
1396/10/04 09:42

مدیر عامل مجمع خیرین سلامت استان طی یک پیامی انتصاب آقای دکتر سید مرتضی وجدان را به سمت معاونت توسعه  و منابع  دانشگاه علوم پزشکی بیرجند، تبریک گفت.


گزارش تصویری از روند احداث پروژه ستاد شهرستان خوسف
1396/10/03 11:20

گزارش تصویری از روند احداث پروژه ستاد شهرستان خوسف

ادامه مطلب

گالری

حساب کاربری

پروژه های انجام شده