مجمع خیّرین سلامت خراسان جنوبی

❀ بیاییم سلامتی را به یکدیگر هدیه کنیم ❀

خبر های برچسب درماني

با حضور وزير بهداشت صورت گرفت

با حضور وزير بهداشت صورت گرفت

۱۳۹۴/۱۲/۲۲ ۱۲:۱۲

با حضور وزير بهداشت صورت گرفتافتتاح ۱۳ تخت مراقبت هاي ويژه آي سي يو مركز آموزشي درماني وليعصر(عج)