مجمع خیّرین سلامت خراسان جنوبی

❀ بیاییم سلامتی را به یکدیگر هدیه کنیم ❀

خبر های برچسبپرستاران

تقدیر از پرستاران گرانقدر بیمارستان ایران مهر بمناسبت روز پرستار

تقدیر از پرستاران گرانقدر بیمارستان ایران مهر بمناسبت روز پرستار

۱۳۹۶/۱۱/۰۴ ۱۳:۳۰

از پرستاران گرانقدر بیمارستان ایران مهر توسط ریاست بیمارستان تقدیر و تشکر بعمل آمد.