مجمع خیّرین سلامت خراسان جنوبی

❀ بیاییم سلامتی را به یکدیگر هدیه کنیم ❀

خبر های برچسبعشق اباد

خریداری ،نصب و راه اندازی یک  دستگاه وایداس(آزمایش های هورمنی)   

خریداری ،نصب و راه اندازی یک  دستگاه وایداس(آزمایش های هورمنی)   

۱۳۹۷/۰۳/۲۳ ۰۸:۵۰

یک دستگاه وایداس (آزمایش های هورمنی)برای آزمایشگاه مرکز خدمات جامع سلامت عشق آباد خریداری ،نصب و راه اندازی شد.