مجمع خیّرین سلامت خراسان جنوبی

❀ بیاییم سلامتی را به یکدیگر هدیه کنیم ❀

خبر های برچسبکشور

مشارکت چشم گیر مجامع خیرین سلامت در کل کشور برای گسترش سرانه های درمانی

مشارکت چشم گیر مجامع خیرین سلامت در کل کشور برای گسترش سرانه های درمانی

۱۳۹۷/۰۴/۱۹ ۰۹:۴۰

مجمع خیرین سلامت ۶ هزار میلیارد تومان برای گسترش سرانه های درمانی کشور هزینه کرده است.