خراسان


بازدید دکتر جمالی از مرکز جامع درمان بیماران خاص ، انجمن ام اس، مرکز رادیوتراپی و شیمی درمانی و خانه
1395/07/25 13:16


بازدید دکتر جمالی از مرکز جامع درمان بیماران خاص ، انجمن ام اس، مرکز رادیوتراپی و شیمی درمانی و خانه سمن های حوزه سلامت خراسان جنوبی ادامه مطلب

بازدید شهردار بیرجند از مرکز رادیوتراپی و شیمی درمانی خراسان جنوبی
1395/07/25 13:06


بازدید شهردار بیرجند از مرکز رادیوتراپی و شیمی درمانی خراسان جنوبی ادامه مطلب

انعقاد تفام نامه احداث کلینیک تخصصی در شهرستان سرایان
1395/06/15 12:04


انعقاد تفام نامه احداث کلینیک تخصصی در شهرستان سرایان
به گزارش روابط عمومی مجمع خیرین سلامت خراسان جنوبی
ادامه مطلب

اهداء یک دستگاه UPS به مرکز رادیوتراپی و شیمی درمانی خراسان جنوبی
1395/05/12 11:23


اهداء یک دستگاه UPS به مرکز رادیوتراپی و شیمی درمانی خراسان جنوبی

ادامه مطلب

آغاز عملیات نصب نخستین دستگاه شتابدهنده خطی در مرکز رادیوتراپی و شیمی درمانی خراسان جنوبی
1395/05/03 10:31


آغاز عملیات نصب نخستین دستگاه شتابدهنده خطی در مرکز رادیوتراپی و شیمی درمانی خراسان جنوبی ادامه مطلب

گالری

حساب کاربری

پروژه های انجام شده