دبیر کل


در کار خیر باید خیرین از هم سبقت گرفته و کار خیر با هم رقابت کنند.
1397/05/03 09:25

دکتر حسینعلی شهریاری دبیر کل مجمع خیرین سلامت کشور:

 تأکید مقام معظم رهبر انقلاب  استفاده از ظرفیت‌ها و توجه به حوزه سلامت از طریق فعال کردن مشارکت مردمی می باشد.

ادامه مطلب

گالری

حساب کاربری

پروژه های انجام شده