روابط عمومی


نیاز بیمارستان تخصصی ایران مهر بیرجند به بیش از 17 میلیارد تومان برای تکمیل تجهیزات
1397/05/10 13:32

بیمارستان تخصصی ایران مهر بیرجند

برای تکمیل چرخه درمان بیماران سرطانی خراسان جنوبی و تکمیل تجهیزات مورد نیاز

به بیش از 17 میلیارد تومان نیاز دارد.

ادامه مطلب

شماره حساب های کمک به بیماران نیازمند سرطانی
1397/05/02 09:43

 پرداخت غیر حضوری کمک به بیماران نیازمند سرطانی با استفاده از تلفن همراه با شماره گیری کد دستوری زیر:

246561#*4*733*

 شماره حساب های کمک های مردمی به مجمع خیرین سلامت خراسان جنوبی برای کمک به بیماران نیازمند سرطانی:  

شماره حساب بانک کشاورزی 566666748 

سیبای بانک ملی: 0106583151009

شماره کارت بانک کشاورزی 6037707000031470 
شماره کارت بانک صادرات 6037691990173205 


نشست خبری آقای سید محمود حسینی مدیر عامل محترم مجمع خیرین سلامت استان
1397/04/20 08:59

مدیرعامل محترم مجمع خیرین سلامت استان

از در دست داشتن 30 پروژه در حال احداث خبر داد.

ادامه مطلب

کمک دو خیر گرانقدر به بیماران نیازمند بیمارستان ایران مهر
1397/03/29 08:51

کمک 20 میلیون ریالی دو خیر نیکوکار و عزیز به

بیماران نیازمند سرطانی بیمارستان ایران مهر

ادامه مطلب

کلنگ زنی و شروع پروژه احداث ساختمان مجتمع درمانی خیرین سلامت بخش دستگردان
1397/03/23 09:00

کلنگ احداث ساختمان مجتمع درمانی خیرین سلامت بخش دستگردان زده شد. 

ادامه مطلب

گالری

حساب کاربری

پروژه های انجام شده