روابط عمومی مجمع خیرین


مشکلات خیرین سلامت تا اندازه توان دولت برطرف می‌شود
1396/07/15 10:12

مشکلات خیرین سلامت تا اندازه توان دولت برطرف می‌شود. 

ادامه مطلب

گزارش پیشرفت فیزیکی پروژه های شهرستان سربیشه
1396/07/10 12:34

گزارش پیشرفت فیزیکی پروژه های شهرستان سربیشه اعلام گردید.

به گزارش روابط عمومی مجمع خیرین سلامت خراسان جنوبی

ادامه مطلب

احداث مرکز همراهان بیمار نیاز به همت هرچه بیشتر خیرین دارد
1396/07/03 08:37

ساخت مرکز همراهان بیمار در بیرجند نیازمند همت هرچه بیشتر خیرین دارد.

به گزارش روابط عمومی مجمع خیرین سلامت خراسان جنوبی...

ادامه مطلب

انعقاد 6 تفاهم نامه احداث مراکز جامع سلامت شهری و پایگاه های اورژانس شهری در استان خراسان جنوبی
1396/07/01 10:08

6 تفاهم نامه احداث مراکز جامع سلامت شهری و پایگاه های اورژانس شهری در استان خراسان جنوبی منعقد شد.

به گزارش روابط عمومی مجمع خیرین سلامت خراسان جنوبی...

ادامه مطلب

گالری

حساب کاربری

پروژه های انجام شده