سربیشه


برگزاری همایش سلامت شهرستان سربیشه
1397/06/12 08:45

همایش خیرین سلامت شهرستان سربیشه

 تاریخ: جمعه 16 شهریور 97

ساعت: 20

 مکان: بیرجند
خیابان معلم بالاتر از چهار راه بهداری دانشگاه علوم پزشکی (سالن شهید رحیمی دانشگاه)


افتتاح پروژه مرکز خدمات جامع سلامت روستایی لانو در شهرستان سربیشه
1396/11/23 12:29

پروژه مرکز خدمات جامع سلامت روستایی لانو در شهرستان سربیشه  افتتاح و به بهره برداری رسید.

 
ادامه مطلب

گالری

حساب کاربری

پروژه های انجام شده