شماره


کمک خیر گرانقدر به مجمع خیرین سلامت استان
1397/05/09 08:32

‍ ‍ ‍  امام صادق(ع) می فرماید: بیماری خود را، با صدقه و کمک به بیماران نیازمند، درمان کنید.

به گزارش روابط عمومی مجمع خیرین سلامت استان...

ادامه مطلب

شماره حساب های کمک به بیماران نیازمند سرطانی
1397/05/02 09:43

 پرداخت غیر حضوری کمک به بیماران نیازمند سرطانی با استفاده از تلفن همراه با شماره گیری کد دستوری زیر:

246561#*4*733*

 شماره حساب های کمک های مردمی به مجمع خیرین سلامت خراسان جنوبی برای کمک به بیماران نیازمند سرطانی:  

شماره حساب بانک کشاورزی 566666748 

سیبای بانک ملی: 0106583151009

شماره کارت بانک کشاورزی 6037707000031470 
شماره کارت بانک صادرات 6037691990173205 


گالری

حساب کاربری

پروژه های انجام شده