مجمع خیرین


کمک خیر عشق آبادی شهرستان طبس
1396/11/09 11:20

 یک خیر عشق آبادی شهرستان طبس برای تأمین تجهیزات آزمایشگاهی مرکز خدمات جامع سلامت عشق آباد طبس مبلغ یکصد میلیون ریال را کمک کرد.

ادامه مطلب

انتصاب جناب آقای سید محمود حسینی به سمت معاون دانشگاه علوم پزشکی بیرجند
1396/11/07 14:43

همکاران مجمع خیرین سلامت استان و پرسنل بیمارستان ایران مهر

انتصاب جناب آقای سید محمود حسینی

را به سمت معاون دانشگاه علوم پزشکی تبریک گفتند.


30 دی ماه 1395 سالروز شهادت آتش نشانان تهران
1396/10/30 13:23

30 ام دیماه 1395
سالروز شهادت  آتش نشانان شجاع تهران
روحشان شادو یادشان گرامی.


آغاز به کار بخش رادیوتراپی مرکز رادیوترپی و انکلوژی ایران مهر بیرجند
1396/04/13 11:25

مرکز رادیوتراپی و انکلوژی ایران مهر بیرجند با پذیرش اولین بیمار برای بخش رادیوتراپی راه اندازی شد.

به گزارش روابط عمومی مجمع خیرین سلامت خراسان جنوبی...

ادامه مطلب

انعقاد تفاهم نامه مابین مجمع خیرین سلامت خراسان جنوبی و بانک کشاورزی شعبه مرکزی بیرجند
1396/03/28 13:46
- انعقاد تفاهم نامه مابین مجمع خیرین سلامت خراسان جنوبی و بانک کشاورزی شعبه مرکزی بیرجند جهت جمع آوری کمک های نقدی مربوط به قلک های توزیع شده در سطح شهر بیرجند_
به گزارش روابط عمومی مجمع خیرین سلامت استان خراسان جنوبی
ادامه مطلب

گالری

حساب کاربری

پروژه های انجام شده