مجمع خیرین سلامت


گزارش تصویری از روند احداث رو به پایان پروژه نوغاب درمیان
1396/10/03 10:23

گزارش تصویری از روند احداث رو به پایان پروژه نوغاب درمیان

ادامه مطلب

کمک خیرین شهرستان بشرویه
1396/09/01 09:01

کمک بیش از 220 میلیون ریال خیران به

مجمع خیرین سلامت شهرستان بشرویه

ادامه مطلب

کمک خیرین شهرستان قاین
1396/08/30 08:44

کمک بیش از یک میلیارد و سیصد میلیون ریالی خیران به

مجمع خیرین سلامت شهرستان قاین
ادامه مطلب

کمک خیرین شهرستان طبس
1396/08/29 10:22
کمک بیش از 360 میلیون ریالی خیران به
مجمع خیرین سلامت شهرستان طبس
ادامه مطلب

فرا رسیدن ماه ربیع الاول بر همگان مبارک باد.
1396/08/29 08:44

فرا رسیدن ماه ربیع الاول

بر همه مسلمین و خیرین و نیک اندیشان عزیز

  مبارک باد.


گالری

حساب کاربری

پروژه های انجام شده