مدیر عامل مجمع خیرین سلامت


لیست تعداد مراجعه کنندگان بیماران مرکز رادیوتراپی و انکولوژی ایران مهر (شش ماهه اول سال 1396)
1396/08/13 11:45

لیست تعداد بیمارانی که از اول سال جاری به بیمارستان ایران مهر مراجعه کردند اعلام گردید.

 

ادامه مطلب

برگزاری سومین جلسه کمیته تبلیغات مجمع خیرین سلامت استان
1396/08/03 10:23

سومین جلسه کمیته تبلیغات مجمع خیرین سلامت خراسان جنوبی تشکیل گردید.

به گزارش روابط عمومی مجمع خیرین سلامت استان...

ادامه مطلب

گزارش پیشرفت فیزیکی پروژه های شهرستان بیرجند وخوسف
1396/07/11 14:19

گزارش پیشرفت فیزیکی پروژه های شهرستان بیرجند وخوسف اعلام گردید.

به گزارش روابط عمومی مجمع خیرین سلامت خراسان جنوبی...

ادامه مطلب

گزارش پیشرفت فیزیکی پروژه های شهرستان قاینات و زیرکوه
1396/07/11 13:01

گزارش پیشرفت فیزیکی پروژه های شهرستان قاینات و زیرکوه اعلام گردید.

به گزارش روابط عمومی مجمع خیرین سلامت خراسان جنوبی...

ادامه مطلب

گزارش پیشرفت فیزیکی پروژه های شهرستان سربیشه
1396/07/10 12:34

گزارش پیشرفت فیزیکی پروژه های شهرستان سربیشه اعلام گردید.

به گزارش روابط عمومی مجمع خیرین سلامت خراسان جنوبی

ادامه مطلب

گالری

حساب کاربری

پروژه های انجام شده