مدیرعامل


لیست تعداد مراجعه کنندگان بیماران بیمارستان ایران مهر (11 ماهه اول سال 1396)
1396/12/20 12:07

لیست تعداد مراجعه کنندگان بیماران بیمارستان ایران مهر

(11 ماهه اول سال 1396) اعلام گردید.

ادامه مطلب

دیدار مدیرعامل مجمع خیرین سلامت استان با دکتر جاوید شهردار بیرجند
1396/11/23 13:24

جلسه دیدار مدیر عامل مجمع خیرین سلامت استان بهمراه هیئت مدیره مجمع با دکتر جاوید شهردار بیرجند

ادامه مطلب

افتتاح و به بهره رساندن پروژه مرکز خدمات جامع سلامت روستایی نوغاب در درمیان
1396/11/18 11:59

مرکز خدمات جامع سلامت روستایی نوغاب در شهرستان درمیان افتتاح و به بهره برداری رسید.

ادامه مطلب

گالری

حساب کاربری

پروژه های انجام شده