مدیرعامل مجمع خیرین سلامت


بازدید دکتر یاوری متخصص داخلی و فوق تخصص نفرولوژی از بیمارستان ایران مهر
1396/07/26 14:50

دکتر یاوری  متخصص داخلی و فوق تخصص نفرولوژی از آلمان  بهمراه مدیر عامل مجمع خیرین سلامت استان از

بیمارستان ایران مهر

بازدید کردند.

(بهمراه گزارش تصویری)

ادامه مطلب

گزارش پیشرفت فیزیکی پروژه های شهرستان درمیان
1396/07/10 13:53

گزارش پیشرفت فیزیکی پروژه های شهرستان درمیان اعلام گردید.

به گزارش روابط عمومی مجمع خیرین سلامت خراسان جنوبی...

ادامه مطلب

گالری

حساب کاربری

پروژه های انجام شده