مشاور وزیر بهداشت


بازدید مشاور محترم وزیر بهداشت ازبیمارستان ایران مهر
1397/02/24 09:22

دکتر امین لو مشاور محترم وزیر بهداشت و دبیر مجامع و هیئت امنای وزارت بهداشت بهمراه هیئت همراه و مدیر عامل مجمع خیرین سلامت استان و جمعی از مسئولین دانشگاه علوم پزشکی بیرجند از بیمارستان ایران مهر بازدید کردند.

 

ادامه مطلب

گالری

حساب کاربری

پروژه های انجام شده